written by
Jernej Doles

Vlaganje v obveznice in drugi praktični finančni nasveti

Finančni instrumenti Seminar 2 min read

Obveznice so prenosljivi vrednostni papirji, ki jih uporabljajo države, finančne institucije in podjetja za zbiranje finančnih sredstev. Poleg vlaganja v raznovrstne obveznice pa preudarne vlagatelje vse bolj zanimajo tudi instrumenti in strategije, ki jih lahko uporabijo za zmanjšanje obrestnega tveganja. Še posebej velja to v času pričakovanega zvišanja obrestnih mer. Poleg razlage teorije in delovanja obveznic bomo obravnavali številne vrste obveznic ter praktične primere zavarovanja portfeljev pred obrestnim tveganjem.

Vlaganje v obveznice je lahko donosna naložba
Vlaganje v obveznice je lahko donosna naložba

Še jutri zbiramo prijave za seminar Vlaganje v obveznice in strategije zavarovanja dolžniških portfeljev.

Cilj seminarja

Cilj seminarja je seznaniti udeležence z različnimi vrstami obveznic in s tem, kako poteka vlaganje v obveznice v praksi. Udeleženci seminarja se bodo seznanili tudi z vrednotenjem obveznic ter analizo tržnih tveganj. Ob koncu seminarja bomo posebno pozornost namenili zavarovanju portfeljev pred obrestnim tveganjem. Veliko bo časa za diskusijo, prikaz praktičnih primerov in vaje.

Vsebina seminarja

 • Uvod v obveznice
 • Kaj so obveznice, kdo so izdajatelji in kdo vlagatelji v obveznice
 • Značilnosti in razvrščanje obveznic
 • Izdaja in poravnava obveznic
 • Vloga bonitetnih agencij
 • Vrednotenje obveznic med izplačili kuponov
 • Prikaz različnih donosov obveznic: kuponski in trenutni donos ter donos do dospetja
 • Čista in polna cena obveznice ter izračun natečenih obresti
 • Krivulje donosa in teorije krivulj
 • Mere tveganja pri obveznicah: trajanje in konveksnost
 • Uvod v izvedene finančne instrumente na obveznice: terminske pogodbe na obveznice in zamenjave obrestnih mer
 • Zavarovanje portfelja obveznic pred obrestnim tveganjem s prodajo državnih obveznic, s prodajo terminskih pogodb in s sklenitvijo zamenjave obrestnih mer.

Vlaganje v obveznice v praksi

Prijavite se na seminar in srečali boste tudi udeležence iz drugih bank in zavarovalnic. Z njimi boste izmenjali praktične izkušnje in ideje za vlaganje v obveznice pa tudi ideje o načinih za njihovo zavarovanje.

Več o obveznicah

Več o tem, kdo so izdajatelji obveznic, kdo kupci, kaj je glavnica, dospetje in kupon pri obveznicah, kako se izračuna donos in kako se vrednotijo obveznice, lahko preberete v članku Obveznice - kaj so, kdo so izdajatelji in kdo vlagatelji v obveznice. V tem članku boste izvedeli tudi več o merjenju tržnega tveganja pri obveznicah. Pa tudi o tem kako poteka zavarovanje dolžniških portfeljev v praksi. Več o razmerah na slovenskem finančnem trgu in trgovanju z obveznicami pa si lahko preberete v članku Obveznice, vlaganje v obveznice in zavarovanje portfeljev. Ne pozabite se prijaviti na seminar Obveznice in zavarovanje dolžniških portfeljev. Lahko pa vam pripravimo tudi interno izobraževanje o obveznicah. Investirajte v svoje finančno znanje, saj prinaša ta naložba najvišje obresti!

Finančni trgi Obveznice